Leder

Hvis du er født før 22. juli 2005, så kan du deltage på lejren som leder. Du har 3 valgmuligheder – nemlig at være afsted som Tropsleder, International Service Team (IST) eller som National Headquarter (NHQ).

Nedenfor kan du læse lidt mere uddybende om de 3 valgmuligheder, hvorefter du i din tilmelding kan angive en prioriteret rækkefølge for dine ønsker.

Når du tilmelder dig som leder er du ikke garanteret en plads i det danske kontingent til WSJ 2023. I marts 2022 sammensætter Jamboree Udvalget tropsledelserne og udvælger IST’er og NHQ’er på basis af tilmeldingerne og antal tilmeldte spejdere. Hvis der er for mange tilmeldte ledere, vil de der ikke bliver udvalgt, få tilmeldingsbetalingen retur i marts 2022. Der vil blive oprettet en venteliste til de ledere der ikke bliver udvalgt til at deltage.